header-photo

Recordant Mossèn Cintoc fill del Noguera, 
dins un rai nasquí; 
ma esposa és raiera, 
raier vull morir. 

El bon temps del fadrinatge 
lo passí fent de cuer, 
mes com tinc seny i coratge 
prompte em feren davanter. 

D'eix cavall de la riera 
prenc la brida barroera, 
i als torrents i a la ribera 
vaig dient: pas al raier! 

Des del marge el rai cordejo 
si li costa de passar, 
pels congostos barranquejo 
com serpent pel predegar. 

Quan per una ensopegagada, 
s'ensdevé una embarrassada, 
dono al rai una girada 
que el fustam torna a aviar. 

Sóc fill del Noguera, 
dins un rai nasquí; 
ma esposa és raiera, 
raier vull morir. 

De cinc trams los rais avio 
de la Pobla a Balaguer, 
los empenc i los arrio 
com sa rua el traginer. 

Tot sovint lo rai s'apunta; 
quin treball si es descojunta, 
trabucant a aquell que el munta 
com cavall al cavaller! 

Un matí la gent d'Esterri 
m'alça el coure tot cridant, 
que m'enduia cap a Gerri 
lo feixuc Mall de Roland. 

Jo, veient que al meu darrera 
la vall tota s'esparvera, 
per damunt de la ribera 
lo llancí del rai estant. 

Sóc fill del Noguera, 
dins un rai nasquí; 
ma esposa és raiera, 
raier vull morir. 

De les bigues que he enraiades 
se'n farien galions, 
galions per les armades 
de deu regnes i nacions; 

Pins i faig duc cada dia 
d'avetars no en deixaria, 
fins i tot enraiaria 
les muntanyes a crostons. 

Tot baixant rais a la plana, 
cinquanta anys hi he baixat, 
que és un rai la vida humana, 
ne té deu cada tramat; 

I davalla fugitiva 
rodolant de riba en riba 
fins que al mar sens vora arriba 
de la fonda eternitat. 

Sóc fill del Noguera, 
dins un rai nasquí; 
ma esposa és raiera, 
raier vull morir. Jacint Verdaguer 

1 comentari:

Vooss Atelier ha dit...

Per serenar l'ànima lo millor és un bon poema i un excel-ent poeta