header-photo

Haikus d'estiu -56-Les seques crestes
de muts cantells de pedres
i sega verda