header-photo

Malgrat tot, la pau és possible!Rasa mareal de Sakoneta
Torno a la feina després d’una setmana al País Basc.
No vull fer un relat de vacances que crec pot interessar a poca gent.
Només la impressió, que com ningú va saber explicar en Raimon, d'un país on la pau es possible:

Tots els colors del verd
sota un cel de plom
que el sol vol trencar.
Tots els colors del verd
en aquell mes de maig.
Portava el vent la força
d'un poble que ha sofert tant.
Portava la força el vent
d'un poble que ens han amagat.
Tots els colors del verd
sota un cel ben tancat.
I l'aigua és sempre vida
entre muntanyes i valls.
I l'aigua és sempre vida
sota la grisor del cel.
Tots els colors del verd
en aquell mes de maig.
És tan vell i arrelat,
tan antic com el temps
el dolor d'aquella gent.
És tan vell i arrelat,
com tots els colors del verd
en aquell mes de maig.
Tots els colors del verd,
Gora Euskadi, diuen fort
la gent, la terra i el mar
allà al País Basc.