header-photo

Es Parc


Així és diu el Parc de Tecnologies Ambientals que el Consell de Mallorca té prop de Palma i que avui he tingut l’ocasió de visitar. És un enorme complex que tracta de manera integral la major part dels residus que es produeixen a l’illa de Mallorca.

Compta amb un modern i interessant edifici d’educació mediambiental. Les parets dels diferents cubs que conformen l’edifici estan construïdes amb material reciclats. Si més no curiós veure com les llaunes de Coca-Cola o l’escuma dels matalassos serveixen per a construir envans i parets.

El Parc es divideix en tres grans àrees: ses Veles (terme municipal de Bunyola), que alberga el parc empresarial del mateix nom destinat a empreses de reciclatge de residus i la planta de tractament de residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús; Son Reus (terme municipal de Palma), amb la planta de recuperació energètica, la planta de tractament d'escòries, el dipòsit de seguretat i Can Canut (terme de Marratxí), amb la planta de selecció d'envasos lleugers, la planta de metanització, la planta de compostatge i l'edifici d'educació ambiental per a formació i recepció de visitants, des d'on parteix el tren monorail que trasllada els visitants per les distintes instal·lacions.

Avui precisament el Consell de Mallorca ha aprovat l’ampliació, amb dos nous forns de la planta de recuperació energètica. Els residus que actualment s’aboquen a Son Reus aviat podran ser incinerats en aquesta nova planta.

La filosofia bàsica amb la que funciona tot aquest complex es convertir els residus, després de reduir i reutilitzar, en nous recursos. I ensenyar-ho a la ciutadania. Per això organitzen contínuament visites, més de 30.000 persones passen cada any pel Parc, i activitats tan diverses com desfilades de moda o trobades amb els veïns.