header-photo

Més aparcament

Infografia dels nous equipaments de La Llàntia

Aquest matí he visitat el nou aparcament de Els Menuts. Aprofitant el desnivell del terreny s’ha construït un aparcament sota la nova escola bressol de Els Menuts. És un aparcament petit, d’una trentena de places, que de ben segur no resol el problema de l’aparcament de la zona. Però poc a poc, amb les promocions privades i les que impulsa l’empresa municipal Gintra, anem dotant la ciutat dels aparcaments per a residents i de rotació que Mataró necessita.

Els aparcaments són avui dia un equipament imprescindible per les ciutats. Va ser per aquesta raó que l’any 2000 es va redactar el Pla d’aparcaments de Mataró i per promoure la construcció d’aparcaments públics es va crear, l’any 2002, l’empresa Gintra. Des de aleshores, aquesta empresa de capital cent per cent municipal, ha promogut directament i ha participat en la construcció d’un nombre important de places d’aparcament a Mataró.

Els resultats d’aquell Pla d’aparcament i el treball de Gintra és més que evident fent un recompte dels aparcaments construïts: plaça Rocafonda, Parc Central, can Xammar I, ronda Tarradellas, plaça Granollers, can Xammar II, carrer Solís, plaça Gatassa, Tabalet, ronda pintor Estrany, Els Menuts. A totes aquestes places caldrà sumar-hi les dels aparcaments en construcció: plaça Occitània, carrer Carlemany, Parc de Cerdanyola, La Llàntia, carrer Terrassa, pintor Estrany, Tecnocampus. Actualment es troben en fase de licitació les obres d’un altre aparcament al Parc del Palau i s'ha aprovat un nou aparcament sota el poliesportiu del carrer Euskadi. En fase de planejament urbanístic hi ha milers de places previstes en els nous sectors de desenvolupament.


Un esforç econòmic i de gestió molt considerable que ens ha permès disposar de moltes més places d’aparcament i recuperar espai en superfície per les activitats ciutadanes.