header-photo

Dos parcsAquests dies les obres realitzades a dos parcs de la ciutat són notícia. Per un costat les obres realitzades en el Parc del Nord i per un altre l’inici de la construcció del Parc de Rocafonda.

El Parc del Nord, al barri de Vista Alegre, és un espai seminatural en el que a partir de la vegetació original de pins i alguns garrofers, s’ha anat configurant un agradable espai verd en el que durant anys s’ha anat intervenint. Les actuacions han estat fonamentalment de consolidació i millora dels camins i de fixació dels talussos donat que es tracta d’un terreny força pendent. L’any passat es va inaugura el local social del barri i ara s’ha treballat en els talussos de la part baixa del parc. Aquest parc, molt desconegut per molta gent de Mataró, mereix una visita si més no per les esplèndides vistes sobre la ciutat.

El Parc de Rocafonda és una altra història i correspon al desig d’ordenar tot l’espai comprés entre la ronda Pintor Estrany i la riera de Sant Simó. En aquest espai s’ubiquen alguns dels equipaments del barri (CAP, camp de futbol, aparcaments, parvulari, pistes de petanca). Precisament l’actuació feta sobre la ronda va permetre eliminar la via ràpida i convertir aquest carrer en una rambla que connecta el barri amb els equipaments.
El nou parc, inclòs en les obres de la Llei de Barris, completarà el conjunt i només quedarà per construir el centre escolar de tres a divuit anys ens els terrenys que quedaran lliure quan s’enderroquin els antics tallers de la part alta del terreny. Les obres del parc també contemplen la millora del tram de la riera de Sant Simó i suposen un primer pas en el treball de recuperació d’aquests espais que volem deixin de ser el pati del darrera de la ciutat.