header-photo

Parla.catEl Parla.cat és un espai virtual que posa a l’abast infinitat de materials per l’aprenentantge de la llengua catalana. Aquesta tarda l’hem presentat a la sala d’actes de la biblioteca Pompeu Fabra. Acompanyat del president d’en Francesc Teixidó, president del Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, d’en Bernant Joan, secretari de política lingüística de la Generalitat de Catalunya i un nombre considerable de professors i alumnes de català majoritàriament estrangers.


He volgut senyalar el caràcter de Catalunya com a país d’oportunitats. Un país fonamentat en els drets de ciutadania que, més enllà de la situació administrativa, es construeix a partir de la voluntat de ser català. Una voluntat lliure que res té a veure ni amb l’origen ni amb la classe social. Però un país que ha tingut la llengua com a nervi fonamental, com a comú denominador d’aquesta voluntat de pertanyer. D’aquí els atacs constants que la llengua pateix.


Garantit l’aprenentatge escolar del català gràcies a la valenta, i ampliament acceptada immersió lingüística, ens queden dos reptes per davant. El primer l’aprenentatge del català per part de les persones nouvingudes i el segon l’ús social del català. Eines com el parla.cat poden ser molt útils però en cap cas poden substituir l’autèntic aprenentatge que significa el contacte entre persones.