header-photo

El debat de les deixalles
Presentació el dimarts, al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, d’un estudi monogràfic sobre la gestió dels residus a Catalunya. El diagnòstic és prou clar i contundent: sense noves infraestructures de tractament el dèficit de capacitat de les plantes actuals serà de dos milions de tones l’any 2012. Adverteixen a més que tenim en compte el temps de construcció de les noves plantes que es necessiten cal prendre decisions amb màxima urgència.

L’aposta dels enginyers és molt clara a favor de la revalorització energètica dels residus domèstics. Entre un 8 i un 9% de l’energia del país, amb un estalvi d’emissions de 34 milions de tones anuals de diòxid de carboni.

I insisteixen que la incineració, com a destí final després de tot el procés de separació i valorització, no solament no desincentiva la recollida selectiva sinó que en els països que han optat per la incineració es donen els nivells més alts de reciclatge. Això també ens passa a Mataró, amb índexs de recollida selectiva superiors a la mitjana catalana.

Cal superar vells tòpics sense cap fonamentació científica, prendre decisions valentes i cal fer-ho amb rapidesa.