header-photo

Encara sobre Constantinoble
La picabaralla almogàver d’ahir va treure ferro a una altra disputa, que expressada de forma més soterrada, va ser present a l’assemblea d’autoritats locals i en el propi fòrum. Si el tema dels transvasaments era d’àmbit local espanyol, l’altra qüestió té unes conseqüències molt més importants i decisives sobre les polítiques de l’aigua.

El Fòrum està organitzat pel Consell Mundial de l’Aigua (CMA), un organisme internacional format per administracions públiques i empreses privades vinculades a les infraestructures hídriques i a la gestió de la captació, subministrament, sanejament i depuració de l’aigua. I això no acaba d’agradar a tothom tal com es va posar en evidència en algunes de les manifestacions dels moviments alternatius que en un fòrum paral·lel també s’han aplegat a Istanbul. De la mateixa manera algunes administracions locals, aplegades en el Fòrum d’Administracions Locals (FAL) varen manifestar la seva disconformitat i de fet no signaren el Pacte d’Istanbul, reclamant un paper molt més important per les Nacions Unides.

En la meva intervenció vaig reclamar per les xarxes mundials d’administracions locals (CGLU, ICLEI) la coordinació de les accions de difusió, implementació i seguiment dels continguts del Pacte. Els poders locals tenen la voluntat, capacitat i experiència suficient com per gestionar amb la màxima eficàcia i eficiència les polítiques de l’aigua. Una nova batalla, doncs, comença a gestar-se. Una batalla important en la que està en joc el control democràtic de les polítiques de l’aigua.