header-photo

Sumant per la cohesió social

Foto Capgros.com

És el que hem volgut fer des del govern municipal amb l’anunci d’un paquet de dinou mesures addicionals per afrontar l’actual conjuntura socioeconòmica. De ben cert aquestes mesures no seran la solució a la crisi actual que pateix la ciutat, el país i gairebé el món, però poden ajudar a les persones que estan sortint perjudicades. L’augment de l’atur, les demandes creixents d’atenció social i sobretot el canvi de perfil de les persones que s’adrecen als serveis socials fan necessari que des de l’Ajuntament ens plantegem que més podem fer.

El pressupost municipal pel 2009 ja prioritzava les mesures per atendre les persones en situació de vulnerabilitat social i també les mesures de foment de l’ocupació. Donava encara una volta de rosca més a l’austeritat d’un ajuntament proverbialment auster i sobretot mantenia les inversions previstes en sectors estratègics per la ciutat. Ara però, i davant una situació que s’ha deteriorat ràpidament, calia prendre mesures per incrementar els recursos destinats a l’atenció social, l’ocupació i l’accés a l’habitatge.

Es fa un esforç important, estalviant d’altres partides i destinant tots els recursos disponibles, per a poder dotar econòmicament aquest paquet de mesures amb un import de 860.000 euros. Davant la crisi no restarem parats i sumarem tot el que sigui possible en un esforç que volem compartir amb els agents econòmics i socials de la ciutat i amb les entitats que tradicionalment ja treballen en la solidaritat social.