header-photo

Quan el poble va entrar a l’AjuntamentFoto Elena Ferran

“Amb nosaltres el poble entra a l’Ajuntament”, van ser paraules d’en Joan Majó al prendre possessió del càrrec d’alcalde de Mataró ara fa trenta anys. Es passava una pàgina de la història però sobretot s’obrien portes a l’esperança, la democràcia i la llibertat.

L’Ajuntament, l’administració més propera als ciutadans i ciutadanes, sense totes les competències però amb totes les incumbències. L’administració local, propera i eficient, capaç de generar complicitats amb la ciutadania i coneixedora com cap altra de les seves necessitats i il·lusions.

Si fa trenta anys, i parafrasejant Martí i Pol, tot estava per fer, però no tot era possible, ara ja no tot està per fer però tampoc tot és possible. Les necessitats de les nostres ciutats fa trenta anys eren immenses: escoles, centres de salut, carrers, enllumenat, transport públic i un llarg etcètera que els homes i dones que varen entrar als ajuntaments al 1979 entomaren amb tota la decisió, il·lusió i valentia. Negar-ne la valentia només es pot fer des d’una visió mesquina i ignorant.

Avui com fa trenta anys la cohesió social era l’objectiu bàsic pel que treballem els electes locals. En unes ciutats més complexes i diverses, de governança difícil però imprescindible perquè el futur de la nostra societat es decidirà a les ciutats.

Unes ciutats que s’han de governar des del principi de la subsidiarietat política i econòmica que acosti als ciutadans la pressa de decisions i la solució dels problemes i que resolgui d’una vegada per totes la insuficiència financera dels ajuntaments.

És temps ara, especialment per la situació de crisi econòmica, per la reflexió que calgui, però sobretot per l’acció decidida, constant, il·lusionada i ambiciosa. Si fa trenta anys vàrem guanyar el present, ara cal guanyar el futur. Un futur que a Mataró passa per una ciutat territorialment sostenible i metropolitana, econòmicament diversa i innovadora, i socialment cohesionada.

Extracte de la meva intervenció aquesta tarda a l’acte de commemoració dels trenta anys d’ajuntaments democràtics.