header-photo

Mataró, ciutat oberta i solidària

Dit així, i sense més, pot semblar un eslògan publicitari. Però sabem de cert que respon a la realitat, a la tradició i la voluntat d’aquesta ciutat mediterrània. Sobre tot dels seus ciutadans i ciutadanes. Perquè si bé és cert que l’Ajuntament de Mataró ha fet un gran esforç per dotar i mantenir l’u per cent dels ingressos propis als programes de solidaritat i cooperació internacional, no ho és menys l’esforç i el treball de molts mataronins i mataronines per tirar endavant projectes arreu del món.

Una senzilla lectura de la memòria que teniu a les mans n’és prova suficient. Projectes ben diversos, que pretenen fonamentar canvis importants en les condicions socioecòmiques de les poblacions on es desenvolupen. Perquè més enllà dels projectes concrets el que es pretén és canviar les percepcions i les dinàmiques. Les percepcions que un altre món, fonamentat en la justícia i la igualtat, és possible. I les dinàmiques que són imprescindibles per a fer-ho possible.

En l’actual situació de crisi econòmica fàcilment es podria pensar que enrocar-se, reduir la cooperació i centrar-se en els problemes interns seria el més correcte. De la mateixa manera com hi ha que pensen que ha passat el temps de la política i ara només toca gestionar. Cometríem un doble error doncs ara, en que alguns paradigmes de l’economia mundial s’han de revisar a fons, cal prestar tota l’atenció als difícils equilibris mundials i posar les bases sòlides d’un altre tipus de relacions entre els pobles. Arriba doncs i plenament el temps de les idees, del compromís, de la política en definitiva.
La política entesa com la capacitat dels humans per a governar el comú, per crear les condicions necessàries que facin possible la felicitat dels propis humans.

I aquest ha de ser un treball compartit, en el que la veu, l’opinió i el treball de la ciutadania ha d’estar a primera línia i al mateix nivell que les administracions públiques i els organismes internacionals. Per això és tan important el treball que fan les entitats de Mataró que es dediquen a la cooperació i la solidaritat internacional. Lideren projectes, aconsegueixen recursos i fan que la seva veu i opinió sigui determinant a l’hora de fixar les polítiques del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

Mataró, ciutat oberta especialment a la fraternitat entre persones i entre pobles. Per voluntat dels mataronins i mataronines.
Text de la meva intervenció en la XII de la Nit de la Solidaritat que s'ha celebrat avui amb la presència de Chico Whitaker.