header-photo

Dia institucional

Foto Ramon Bassas

L’agenda té aquestes coses i de la mateixa manera que hi ha dies de reunions o dies de despatx, de quan en quan s’escau un dia com el d’avui, ple d’actes institucionals.

A primera hora del matí assemblea de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores a Granollers. Es celebra aquests dies la IX Trobada de la Xarxa i cal fer l’assemblea general per, entre altres temes, elegir la ciutat que farà de coordinadora de les ciutats que en formen part i que organitzarà la X trobada. Es vota per unanimitat la candidatura de Alcalá de Guadaira, la ciutat rebost de Sevilla.

A mig matí presentació de l’estudi sobre Mobilitat i infraestructures del transport al Maresme que ha realitzat la Cambra de Comerç. Exhaustiu estudi sobre la mobilitat de la comarca, amb algunes taules de mobilitat obligada que més d’un hauria de llegir, i l’anàlisi de les diferents opcions sobre el futur de l’actual N-II. Més elements per avaluar les diferents opcions i la coincidència sobre la necessitat de prendre decisions amb urgència.

A la tarda visita del conseller Ausàs. Signatura al llibre d’honor de l’Ajuntament i després visita al Tecnocampus 1.0 a Vallveric. El conseller vol conèixer les aplicacions de noves tecnologies per a persones amb discapacitat psíquica que han desenvolupat a la Fundació El Maresme.

Al vespre sessió extraordinària del Consell de Ciutat i oberta als membres dels consells territorials. Es tracta d’explicar i discutir la proposta de traçat del futur tren orbital i les al·legacions que com Ajuntament estem preparant. Un bon nivell d’explicació i de debat posterior. Ens trobem davant d’una infraestructura importantíssima pel país i per la ciutat i per tant cal garantir la viabilitat del tren i assegurar que el seu pas per la zona de les Cinc Sènies no afectarà les seves qualitats agrícoles.