header-photo

Haikus d’estiu-2-



Nascuda del mur
per a saborosos plats
humil poncella