header-photo

Haikus d’estiu-3-Surant a l’aigua
al recés de la cala
surant a l’aire