header-photo

Haikus d’estiu-9-


Verda capçada
d’equilibri precari
i nues arrels