header-photo

Haikus d’estiu-22-
Bella carlina
de daurades lígules
com un petit sol