header-photo

Haikus d’estiu-23-
Colors de posta
en núvols de tempesta
tancant
l’occident