header-photo

En el camí de Copenhaguen -11-Important informe el que s’ha presentat aquests dies a Sevilla dins de la Tercera Trobada de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat. L’informe Canvi Global Espanya 2020/50 Programa Ciutats, proposa un Pacte de les ciutats espanyoles davant el canvi global. Un Pacte que neix vinculat a la necessitat d’adaptar les estratègies urbanes al canvi global, establin t entorn d’una sèrie de temes claus, objectius operatius i terminis definits que concretin la vinculació de les ciutats als compromisos nacionals i internacionals sobre aquests temes: energia, canvi climàtic, aigua, etc...

De fet les jornades de Sevilla han tingut una claríssima component local entenent les ciutats com l’àmbit on acabaran desenvolupant-se bona part de les polítiques ambientals i el lloc de referència per la connectivitat social imprescindible per impulsar els canvis en les polítiques, la gestió i els comportaments.

Precisament el Pacte es sustenta en una visió integral de la sostenibilitat, contemplant les seves vessants ambiental, social i econòmica de les nostres ciutats que han de revaloritzar-se reduint el seu impacte ecològic, contenint el seu creixement i apostant per la ecoficiència urbana. Ens trobem davant un canvi important de paradigmes i d’escenaris que han de possibilitar que la rehabilitació estructural i els nous models energètics contribueixin decididament en una nova economia més sostenible.

Un document i unes jornades importants, amb el món local de referent, i en uns moments on s’estan plantejant qüestions transcendentals per les nostres ciutats i pels nostres ciutadans i ciutadanes. Res del que aquests dies s’estan predefinint, a l’espera de Copenhaguen, ens és aliè i quedar-se al marge ens pot acabar costant especialment car.