header-photo

Sense res a amagarFoto de Julián Blasco

L’Ajuntament ha tingut coneixement avui, dilluns 4 de gener, de la querella interposada per la Fiscalia Provincial de Barcelona per dos presumptes tipus de delictes relacionats amb l’àmbit de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt: un sobre l’ordenació del territori i un altre sobre el patrimoni històric.

La querella presentada pel Fiscal, que per prosperar ha de ser admesa a tràmit pel corresponent Jutjat d’Instrucció de Mataró, assenyala l’alcalde, la lletrada del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament i qualsevol altra persona que la instrucció determini que hagi pogut participar en els fets denunciats. El fiscal demana prendre com a mesures cautelars la paralització de l’emmagatzematge als terrenys de Valldeix.

Davant d’aquesta situació, el govern municipal ha decidit unànimement:

Primer.- Manifestar que els acords relatius a la tramitació urbanística de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt han estat presos seguint en tot moment la legalitat vigent i que l’Ajuntament defensarà, si s’escau, aquesta línia argumental davant les interpretacions realitzades pel Fiscal en el seu escrit.

Segon.- Reiterar que les operacions urbanístiques relacionades amb l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt s’han pres tenint en compte l’interès públic d’aconseguir que un operador comercial obrís uns grans magatzems a la ciutat, generant ocupació i millorant l’atractiu comercial de Mataró.

Tercer.- Manifestar la confiança en la Justícia i reivindicar la presumpció d’innocència dels querellats abans i durant la possible fase d’instrucció, en el cas que prosperi la querella.

Quart.- Recordar que el Jutjat Contenciós núm. 12 de Barcelona va dictaminar com a vàlida la venda directa de l’aprofitament obtingut per l’Ajuntament en el projecte de reparcel·lació del PMU Ronda Barceló-Illa de Can Fàbregas, adduint que estava justificat per l’interès públic per al municipi, i va reconèixer també que l’informe desfavorable del Departament de Governació no impedia la venda ni era vinculant.

Cinquè.- Recordar també que l’Ajuntament ha defensat sempre el trasllat de la fàbrica catalogada com a bé cultural d’interès local perquè es mantenen i conserven les parts de l’edifici.

Sisè.- Informar que els terrenys on s’estan emmagatzemant les peces resultats del desmuntatge de la fàbrica són propietat de PUMSA des del 10 d’abril de 2003 i, malgrat estar qualificats com a sòl no urbanitzable, estant sent utilitzats de manera provisional per a aquest propòsit.

Setè.- Comunicar que, respecte les mesures cautelars, l’Ajuntament respectarà això que pugui ser determinat pel Jutge.


Text del comunicat de L'Ajuntament de Mataró referent a la querella presentada per la fiscalia sobre can Fàbregas.

Cap comentari: