header-photo

Darrera els arbres, el bosc!


“Diuen que sovint els arbres no deixen veure el bosc, però tothom sap que hi és. Amb l’acció de govern passa una mica el mateix i per sobre del soroll interessat acaba sobresortint la feina del govern. Que és molta i diversa.”

Ho escrivia pel marc del 2009 i ara, quasi un any més tard, ho recupero. No per fer-ne balanç, que d’u ni do, dels projectes acabats sinó per explicar-ne de nous.

Aquests dies han començat les obres de construcció de la nova escola l’Arboç que ha de substituir l’edifici de la plaça dels Bous. Una inversió de 2’3 milions d’euros per part del govern de la Generalitat que després cedirà l’escola a l’Ajuntament que serà l’administració responsable de la seva gestió.

En un altre ordre de coses avui s’ha presentat un projecte en el que fa temps estem treballant. Em refereixo a l’estudi de viabilitat del complex esportiu del Triangle de Molins. Caldrà treballar encara moltíssim a partir d’aquest estudi per encaixar el programa esportiu, atendre algunes peticions pendents i trobar el finançament. Aquest és un gran projecte de ciutat per desenvolupar en els propers anys.