header-photo

Hem plantat 8.000 arbres


De manera indirecta però vuit mil arbres. Perquè vuit mil arbres són els necessaris per absorbir les 160 tones de C02 a l’any que s’emetrien a l’atmosfera per poder, a partir de combustibles fòssils, produir els 400.000 kWh d’electricitat que a partir del juliol generaran els 2.150 metres quadrats de plaques fotovoltaiques instal·lades al sostre de la Planta de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. En termes domèstics això representa el consum domèstic anual de 400 persones. És la major instal·lació fotovoltaica de la comarca i s’emmarca en les obres d’ampliació i remodelació de la planta de tractament de la brossa de Mataró.

Separació de fraccions, triatge de materials reciclables, metanització anaeròbica, procés de compostatge i valorització energètica dels residus no aprofitables, són els conceptes bàsics de funcionament d’una planta que serà la més moderna i completa del país.