header-photo

Bones notícies pel territori
El Govern de la Generalitat acaba d’aprovar definitivament el Pla Territorial Metropolità. Ha fet falta, després d’anys i anys d'absoluta inoperància i manca de voluntat política dels governs anteriors, un intens treball en el que el territori i el municipalisme han tingut un paper rellevant. El Pla metropolità és un instrument cabdal en el planejament territorial de Catalunya doncs afecta a 164 municipis, al 10% del territori nacional i al 70% de la població catalana.

Vist des de Mataró el Pla ve a reforçar les idees bàsiques del nostre planejament: la clara pertinença a l’àmbit metropolità, la ciutat urbanísticament compacta i socialment cohesionada, sense segregacions socials ni territorials. Es centra especialment el Pla Territorial en aquests dos conceptes de ciutats cohesionades i compactes, apostant pel creixement en xarxa a partir dels nuclis urbans existents i que reforcin el seu paper nodal, preservant una gran superfície d’espais naturals lliures i interconnectats, potenciant la barreja d’usos del sòl urbà amb activitats residencials i econòmiques, i articulant també en xarxa les imprescindibles infraestructures de comunicació.

També en el tema de les infraestructures el Pla Territorial Metropolità ve a reforçar les nostres tesis sobre les necessitats de mobilitat de Mataró i del Maresme i que estan recollides en l’acord que fa unes setmanes es va signar entre les forces polítiques de la comarca i el govern de Catalunya. Així el Pla planteja temes tan importants com el tren orbital o la perllongament de l’autopista del Maresme fins Maçanet. I inclou quelcom d’una transcendència vital per la comarca com és el trasllat de la via del tren, entre Badalona i Mataró, cap a l’interior alliberant per tant la façana marítima d’aquesta infraestructura pesant.

Sens dubte ens trobem en un moment transcendental per l’ordenació territorial de Catalunya que, per primera vegada a l’historia, disposarà d’una eina de planejament de gran potència per ordenar els creixements futurs de tot l’àmbit metropolità i que ho fa des de una perspectiva integral i sostenible. Bones notícies pel territori, bones notícies pel país.
Article publicat a Capgros.com