header-photo

Passant comptesUn any més, en l’exercici de transparència de l’acció de govern desenvolupada, us presentem la memòria de l’Ajuntament de Mataró. Aquest any, és especialment important donar comptes de l’activitat que hem portat a terme, ja que com tots sabeu, l’actual context de crisi econòmica ens obliga a prioritzar determinades actuacions en un entorn marcat per la restricció de recursos públics. Les noves necessitats sorgides arran de la difícil situació que ens envolta ens han conduit, per una banda, a destinar més recursos a aquells àmbits més crítics en termes socials per intentar pal·liar-ne els efectes i, per una altra, a portar a terme actuacions que ajudin a reactivar i impulsar una millora de la conjuntura actual.

Dins del primer àmbit, destacar com a actuació integral d’aquest període l’aprovació i el desplegament del Pla de mesures contra la crisi. De manera més concreta, en l’àmbit dels serveis socials, assenyalar la posada en marxa en el mes de maig de l’Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI) la qual ha realitzat 13.678 atencions socials i ha atès a 5.405 persones fins a finals de l’any. També una ampliació de la cobertura de les prestacions socials bàsiques: s’han tramitat 734 expedients de Renda Mínima d’Inserció, s’han dispensat 69.382 àpats al menjador social Sant Joaquim, i hi s’han atès 4.268 usuaris al Banc d’aliments.

Per la banda de l’ocupació s’ha incrementat la cobertura a la població mitjançant el reforç del servei d’atenció laboral. Prova d’això, són les 3.105 persones que han iniciat durant l’any 2009 i per primer cop, un itinerari ocupacional, dels quals uns 26,8 % són joves menors de 25 anys. Com a còmput global, més de 13.411 persones han rebut algun tipus de servei en aquest àmbit.

Dins del segon àmbit, destacar la important inversió realitzada a la ciutat amb les actuacions subvencionades pel Fons Estatal d’Inversió Local: Can Marfà, Cabot i Barba, millora del Teatre Municipal, millora en la urbanització de diferents carrers,...etc. També aquelles que ha impulsat el propi Ajuntament com a resposta a les necessitats ciutadanes, entre les quals, es pot destacar la reforma del mercat municipal de la plaça de Cuba, les escoles Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà, el TecnoCampus, la construcció del CAP La Llàntia, l’entrada en funcionament de l’equipament de Tres Roques,...etc.

Tot això amb més detall i la resta d’actuacions desenvolupades durant l’any 2009, les podeu trobar a continuació. Un conjunt de pàgines que descriuen el compromís, la il·lusió i l’esforç dels professionals de l’Ajuntament envers la ciutat de Mataró i la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Aquesta és la meva presentació de la Memòria de gestió de l'Ajuntament de l'any 2009, en la que es fa balanç de les actuacions fetes durant pels diferents serveis municipals durant l'any passat. Podeu llegir el document sencer a la web municipal.