header-photo

És l'hora de la sumaHo diu en Josep Mayoral, alcalde de Granollers, en l’entrevista que li fan a la Malla.com sobre les infraestructures de mobilitat imprescindibles per l’arc de ciutats metropolitanes que configuren Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova. He escrit moltes vegades sobre aquest tema i de la necessitat d’articular aquest arc de ciutats de grans potencialitats demogràfiques i econòmiques. Fa temps que en parlem, cal ara però passar a l’acció i acabar de definir qui vol definitivament participar d’aquest moviment que pot ser el més important a nivell territorial dels que passin a Catalunya en els propers anys. Articular el territori, comunicar-lo bé, definir estratègies, generar sinèrgies i compartir-les per ser més competitius i poder fer front a altres realitats territorials de dins i fora del país.
Fer-ho precisament ara, en temps de crisi, pot ser també una gran oportunitat per rellançar les nostres ciutats, posicionar-les i garantir la seva viabilitat econòmica i social. Més que mai el concepte de “Catalunya en xarxa” es fa imprescindible en uns temps que com molt bé ha dit en Mayoral el que cal és sumar.