header-photo

Haikus d'estiu -34-


Camins de pedra
infinits vers l’orient
cercant l’albada