header-photo

Haikus d’estiu -40-



Impertorbable
l’ermita en el turó
veu passar els temps