header-photo

Haikus d’estiu -41-
Blanca escorça
damunt horitzons perduts
la dels dos bedolls