header-photo

Polítiques de peatge


L’aprovació, per part del govern de la Generalitat, de les bonificacions als peatges de l’autopista del Maresme cal situar-la en el marc de les concrecions de les mesures contemplades en l’Acord de Mobilitat del Maresme signat el passat mes d’abril. A partir d’ara circular per l’autopista degana dels peatges d’Espanya serà més barat sempre que es compleixen algunes condicions com la recurrència dels viatges, el nombre de viatgers i el nivell de contaminació del vehicle. Les bonificacions que aniran entrant en funcionament de forma sistemàtica poden arribar al seixanta-cinc per cent en aquesta primera fase. El govern calcula que el cost d’aquestes mesures tindrà un cost aproximat d'un milió d’euros pel que queda del 2010 i d’entre tres i quatre milions pel 2011. El decret aprovat pel govern té la particularitat de contemplar les fases posteriors de desplegament de les bonificacions que poden arribar fins al cent per cent en el moment de la construcció de la Ronda del Maresme.

Més enllà del que representa pels ciutadans i ciutadanes del Maresme cal remarcar dos punts prou importants i de gran transcendència en les polítiques de peatges de Catalunya. La primera qüestió fa referència a la introducció de criteris per bonificar els usuaris com el nombre de viatgers per vehicle i el nivell d’emissions de gasos dels mateixos vehicles. La segona qüestió té a veure amb el caràcter de prova pilot que el govern ha volgut donar a aquesta bonificació del Maresme i que ha de servir al Grup d’Autopistes creat pel Parlament de Catalunya per transformar el sistema català de peatges.

Per primera vegada al nostre país els peatges deixen de tenir l'única finalitat de servir pel finançament de les infraestructures i passen a ser elements de gestió de la mobilitat. Ens trobem doncs en un moment d’inflexió pel fa a les polítiques de peatges i del que passi al Maresme en resultarà una aplicació generalitzada a les autopistes catalanes.

Aquesta, però, no és l’única concreció de l’Acord de Mobilitat. Així mateix s’ha anunciat la posta en funcionament de la línia d’autobusos Alella-Teià-El Masnou i Barcelona i el projecte executiu del carril bus entre Barcelona i Montgat està gairebé enllestit. Mesures que es sumen a les previstes en el Pla director d’Infraestructures pel que fa a la línia R-1 del ferrocarril i la redacció de l'estudi informatiu del tren orbital.


L’Acord de Mobilitat que va ser àmpliament referendat per les forces polítiques de la comarca va desplegant-se sistemàticament i amb l’únic objectiu de millorar la mobilitat del Maresme i garantir la seva viabilitat econòmica i social.

Article publicat a Capgròs.com