header-photo

Més treballats, més austers, més rigorososL’any passat, en presentar el projecte de pressupost municipal pel 2010, escrivia que eren uns pressupostos treballats, austers i rigorosos. Aquest any, en presentar els del 2011, escric que són encara més treballats, més austers i més rigorosos.

Més treballats perquè s’han hagut d’ajustar a la baixa degut al decreixement de les transferències de l’estat i a la voluntat d’incrementar en només un 0'14 % els ingressos que provenen directament de les butxaques dels mataronins. Això ens ha obligat a reduir el total del pressupost en un 15’ 6 % passant dels 122 milions d’euros de l’any passat als 103 milions d’aquest any. Una intensa feina de prioritzar les retallades en aquelles partides que hem considerat que no són essencials i que podien disminuir-se.

Més austers perquè, i això ja es norma de la casa, fa ajustar els diners destinats despeses de representació, comunicació, dietes i desplaçaments, i sous dels electes fins a uns nivells francament difícils de reduir gaire més. Pla d'austeritat i reducció de l'endeutament són un parell d'exemples clars de la voluntat dels pressupostos de ser encara més ajustats i austers.

Més rigorosos perquè malgrat la disminució pressupostària es mantenen, i fins i tot augmenten, les partides destinades a polítiques socials i a la producció de bens públics d’interès general. Mantenir la col·lecció Bassat, incrementar l’aportació a les escoles bressol o posar en marxa el centre de can Gassol són alguns exemples.

Uns pressupostos que volem serveixin per a fer front als efectes de la crisi sobre les famílies i al mateix temps mantenir l'esforç de transformació urbana i econòmica de la ciutat.