header-photo

Microdiscursos -11-Foto Papillon 09

Signatura al Consell Comarcal de l'Alt Penedès del conveni per la redacció d'una Agenda Local 21 supramunicipal: “Les agendes locals 21 són una eina fonamental per la planificació i la gestió mediambiental”.