header-photo

Línies vermelles“Estarem al costat del Govern, facilitarem la governabilitat del país, però també hem marcat les nostres línies vermelles”. Són paraules de Manuel Bustos, alcalde de Sabadell i president de la Federació de Municipis al sortir de la reunió de la Comissió Municipalista, -formada per membres de les dues entitats municipalistes catalanes- amb el president de la Generalitat.

Som conscients, perquè ho vivim des de la primera línia dels governs locals, de les greus dificultats pressupostàries que la crisi està provocant en les finances de les administracions públiques. Però també tenim molt clar on posar les línies vermelles de les retallades pressupostàries que s’han de fer i que han de respondre, per davant de qualsevol altra consideració, a les demandes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

És a les ciutats, pobles i viles, on la crisi es manifesta amb major duresa i on cal l’acció corresponsable de les administracions i de la societat civil per minimitzar els seus efectes i garantir la imprescindible cohesió social.

Per això es reclama des del municipalisme que no es travessin determinades línies vermelles que podrien afectar a programes que s’han demostrat molt importants en els darrers anys com els contractes programes de Serveis Socials, les polítiques actives d’Ocupació, el finançament de les Escoles Bressol, els Plans Educatius d’Entorn, les beques de menjador, els serveis de Primera Acollida a la immigració i els Serveis d’informació i atenció a les dones. És igualment clau mantenir l’anomenada Llei de Barris que ha permès actuar decididament en barris i àrees urbanes que precisen d’una atenció especial de rehabilitació i millorar dels habitatges i de l’espai públic. I davant la delicada situació financera dels Ajuntaments es imprescindible que les transferències de la Generalitat als Ajuntaments, a través del Fons de Cooperació Local, es mantingui en els mateixos nivells que la participació dels ajuntaments en els ingressos de l’Estat.

No hem refusat mai els ajuntaments les nostres responsabilitats en la governabilitat del país, anant freqüentment molt més lluny de les responsabilitats competencials, per això ara que les dificultats són moltes cal un esforç compartit per mantenir les polítiques de cohesió social i fer front a la crisi i a les seves conseqüències.


Escrit publicat a Capgros.com