header-photo

Per les xarxes al món


"No hi ha futur sense comunicació, i no hi haurà comunicació sense proximitat". Això ho escrivia a primeríssima hora del matí en Francesc Triola al seu twitter i m’ha semblat una frase absolutament adient per iniciar la jornada del Tecnolocal que avui s’ha fet al Tecnocampus. En uns dies en els que la comunicació pública local ha estat seriosament amenaçada cal reivindicar amb tota contundència el paper vital de tantes ràdios i televisions de ciutats i pobles que ens expliquen el que passa arreu del país. Des de les grans ciutats fins els pobles més petits.

Mitjans locals que emeten en xarxa i fan servir totes les possibilitats que les noves tecnologies de la comunicació ens ofereixen. I que saben molt bé les enormes possibilitats que la connectivitat amb Internet permet una difusió gairebé sense límits dels continguts audiovisuals. Una xarxa d’emissores locals que emet en xarxa i es projecta al món a travès de la xarxa.