header-photo

Trenta camps de futbol de bosc mediterrani


8 instal·lacions fotovoltaiques

330.000 kwh/any

80 Tm de C02 que deixen d’emetre’s a l’atmosfera

93 habitatges abastats

21’62 ha de bosc mediterrani es necessiten per compensar el C02 estalviat


Són els números del Pla d'implantació d'energia solar fotovoltaica que avui hem presentat.