header-photo

De la cultura també capital

Foto Glòria FiguerolaAfermar la capitalitat territorial i comarcal de Mataró és un dels grans objectius que ens hem marcat en el programa electoral del PSC per les eleccions municipals del 22 de Maig. Per això proposarem un gran Pacte per la cultura amb les entitats culturals i els creadors de la ciutat. Una cultura que ha de complir quatre condicions i tres grans objectius:

La cultura ha de ser Accessible, inclusiva, de qualitat i en xarxa. Accessible de manera que tothom pugui tenir accés a la cultura. Inclusiva perquè tots els creadors i tots els públics puguin tenir el seu temps i el seu espai en el mapa cultural de Mataró. Cercar la qualitat ha de ser una constant de les propostes culturals de la ciutat. I en xarxa doncs s’han de connectar les diverses iniciatives que es donen al conjunt de Mataró i també amb les poblacions del Maresme i de la resta del territori.

La cultura ha de complir els objectius de cohesió social, capitalitat i motor econòmic. De cohesió social perquè ha de permetre a tothom sentir-se i participar de la vida cultural i membre actiu de la col•lectivitat. Volem exercir sense complexes la nostra capitalitat i els esdeveniments i els equipaments culturals més significatius han de tenir una projecció comarcal i nacional. La cultura ha de ser una nova oportunitat econòmica per Mataró amb el desenvolupament d’iniciatives culturals de caràcter empresarial i amb esdeveniments capaços d’atreure públics foranis a la ciutat i per això de la cultura hem fet una aposta estratègica.

Aquesta ha estat la meva proposta bàsica aquesta tarda a la nau Cabot i Barba en la presentació del programa cultural del PSC. Un programa que podeu trobar a la web
www.baron.cat.