header-photo

Responsabilitat
És exactament això el que vaig demanar divendres a l’hora de parlar de seguretat. Per suposat que en aquesta campanya hem de parlar de seguretat doncs és un tema que preocupa als ciutadans. Però cal fer-ho amb absoluta responsabilitat doncs fer servir la demagògia, quan no directament la mentida, no fa més que augmentar les sensacions d’inseguretat. I això ens acaba passant factura com a ciutat i com a país.

Com entendre que gent, teòricament capacitada, confongui el número de serveis policials amb el nombre de delictes? Ignorància o mala fe?

Avui, que he presentat les nostres propostes electorals en matèria de seguretat, he volgut reclamar aquesta responsabilitat i he explicat el model de ciutat amable, segura i que posa especial atenció en tenir espais públics endreçats, correctament urbanitzats, nets i segurs. Per això hem desenvolupat un model de seguretat que es basa en la prevenció, la proximitat i l’aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació. Cal destacar que dels més de 20.000 serveis policials de la Policia Local de Mataró, més de 76% corresponen a accions preventives dels delictes i que el nostre model té la Policia de Barri com a eix vertebrador de l’actuació policial.


Durant els propers anys ens caldrà revisar el Pla Estratègic de la Policia i adequar-lo al marc normatiu d’una nova llei de Policia de Catalunya que, una vegada finalitzat el desplegament dels Mossos d’Esquadra, posi al dia les relacions entre els Mossos i les policies locals i que ho faci des de la coresponsabilitat i reconeixent el paper dels alcaldes com a autoritat que presideix la Junta Local de Seguretat.