header-photo

Amb humor, millor!Posar-hi humor. Això és el que fan precisament els del canal bcnantirumors per combatre les mentides que sobre els ajuts als immigrants alguns, i pel que es veu amb molt bon resultat, van explicant pels barris.