header-photo

Del catastrofisme al possibilisme


Aquest és exactament el camí que sembla haver emprés els darrers mesos el govern municipal. D’una posició inicial de catastrofisme cap a l’assumpció que la viabilitat econòmica de les finances municipals és possible. Ens han fet falta mesos d’anar repetint una  altra vegada que l’Ajuntament de Mataró és solvent i que pot fer front als deutes adquirits en els darrers anys. Deutes que tenen a veure amb l’aposta decidida per posar els fonaments a un nou model econòmic de la ciutat.

Una ciutat que no renuncia a la seva tradició industrial, que es clarament un centre territorial de serveis a les persones i a les empreses. Una ciutat que comercialment reforça la seva capitalitat i que vol treure’n tot el profit a la seva condició de ciutat metropolitana i marítima. El TCM, el Rengle, el mercat de la plaça de Cuba, la nau Minguell o el Corte Inglés són alguns exemples clars d’aquesta voluntat de canviar el rumb i orientar l’economia de la ciutat cap a la innovació.

I la crisi. Una profunda i llarga crisi que ha convertit en deficitàries operacions perfectament viables en el moment que varen ser dissenyades. Davant d’aquesta situació hi havia dues opcions possibles: la catastrofista que només posava l’accent, si calia amb una certa exageració, en la difícil situació i la possibilista dels que pensàvem que la situació era salvable amb paciència, rigor i consens.

És cert que la situació econòmica d’allò que s’anomena grup ajuntament és complexa i delicada. Però, i tal com s’ha posat de manifest amb l’aprovació del Pla de sanejament i financer pel 2012-2016, és una situació perfectament viable i solvent. I no es pot obviar que una gran part dels ajuntaments espanyols i catalans han hagut de fer un pla d’ajust com el que ha fet l’Ajuntament de Mataró i que altres no podran aprovar un pla similar senzillament perquè els bancs no els hi donaran crèdit. Perquè la crisi té una certa component local però és general i afecta a tothom i a tot arreu.

Celebro, i per això vàrem votar favorablement, que s’hagi passat del catastrofisme al possibilisme. Que el procés de canvi, que va tenir un punt d’inflexió en l’ERO avortada dels treballadors de PUMSA, hagi permès el consens imprescindible per garantir la viabilitat de l’Ajuntament de Mataró. Ho he dit moltes vegades i les repetiré tantes com faci falta: estem disponibles des de la responsabilitat i el compromís amb Mataró.

Article publicat al diari digital Capgros.com