header-photo

remenant brossa per Galícia

Posta de sol a Riazor
Viatge ràpid a Galícia. El motiu visitar les plantes de tractament de residus sòlids urbans de Cerceda i Nostián. Són dues plantes molt diferents impulsades amb criteris també molt diferents.
La planta de Cerceda, promoguda per la Xunta i Unión Fenosa, és una macroplanta de valorització energètica. La incineració de 400.000 tones de brossa produeixen 71 megavats de potència elèctrica.
La planta de Nostián promoguda per l'ajuntament de A Coruña tracta 190.000 tones anualment amb un procés de metanització en quatre grans digestors. L’esfondrament de l'abocador de Bens va provocar la seva construcció.
Al marge de l'anàlisi tècnica de la seva eficiència les dues plantes proposen solucions diferents per a un dels grans problemes que tenen les nostres ciutats i pobles: l'enorme quantitat de residus que produïm i que cal eliminar.
A la nostra comarca els ajuntaments que formen part del
Consorci de tractament dels residus sòlids urbans del Maresme produeixen cada any a l'entorn de 175.000 tones de brossa no selectiva. És a dir la brossa que es diposita al contenidor verd. La major part d'aquesta brossa s'incinera a la planta de Mataró i una petita quantitat es porta a abocador. L'energia elèctrica que s'obté representa el 70% del consum domèstic de Mataró.
Les polítiques de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) han fet que la quantitat total de brossa no selectiva de la comarca disminueix any rera any i que pel contrari augmenti de manera significativa la quantitat de brossa seleccionada en origen: paper, vidre, envasos, fracció orgànica. Aquestes fraccions selectives de la brossa són tractades en plantes específiques d'arreu del país.
En els propers anys en caldrà millorar els processos de triatge i de valorització energètica, introduint mètodes com la metanització, que permeti una gestió més sostenible de la brossa que entra a la planta de Mataró. Caldrà, evidentment, seguir impulsant i ampliant les recollides selectives.
Els sistemes de tractament i eliminació dels residus sòlids urbans no són fàcils ni barats. I no hi ha solucions miraculoses. Es necessita una bona dosi de realisme i capacitat per assumir que ens enfrontem amb un problema important en el que no valen massa invents i sí solucions contrastades i solvents.