header-photo

Va d'esports


Ha anat d'esports. Un acte organitzat pel PSC de Mataró sobre "Gestió esportiva: noves tendències". Amb Joan Celma, president de l'Associació Catalana de Gestors Esportius.
La sala plena de gent de l'esport. Vells amics i algunes cares noves. I llargues reflexions sobre la gestió esportiva.
En el tancament de l'acte plantejo algunes idees a les que fa dies hi dono voltes. La realitat polièdrica de la pràctica esportiva: esport i educació, esport i salut, esport i benestar, esport i espectacle, esport i competició, ...
I un parell de constatacions: l'esport com a element socialitzador fonamental dels nostres temps i l'impacte econòmic que la pràctica esportiva té al nostre país i a la nostra ciutat.
En Joan Celma apunta sobre un impacte entorn del 2'6% del PIB i jo exemplifico amb l'impacte del Port de Mataró sobre l'economia local. I arribem a la conclusió de la necessitat de profesionalitzar la gestió esportiva per tal de garantit la seva sostenibilitat econòmica.
I a la necessitat de fixar el marc de relacions entre clubs i administracions, que permeti l'accés de tothom a la pràctica esportiva en instal·lacions suficients i dignes.