header-photo

Agenda per a la solidaritat local


Foto El País
“Mataró inicia un repte pioner: l’aprovació del Compromís per la Solidaritat. Aquesta iniciativa sense precedents pretén portar la solidaritat a cada racó de la ciutat millorant-ne així la seva qualitat de vida. Ciutadans, administració i organitzacions treballant conjuntament per les persones més desfavorides de la ciutat”.
Són paraules del document de presentació de l’Agenda de Solidaritat Local que s’ha celebrat aquest vespre a l’hotel d’entitats sociosanitàries de la Fundació Hospital al carrer Sant Pelegrí.
L’Agenda per la Solidaritat Local va ser una idea que amb el regidor Oriol Batista vàrem anar madurant abans de fer un encàrrec concret a la Fundació Hospital. Avui s’ha presentat la premsa i a les entitats el projecte i s’ha constituït el Fòrum Promotor. Aquest fòrum està format pels patrons de la pròpia fundació i per persones representatives d’entitats sociosanitàries. La seva feina serà el seguiment del procés d’elaboració.
L’objectiu és doble. El primer la redacció del Compromís de Mataró per la Solidaritat que, a semblança de l’Agenda 21 per la sostenibilitat, fixi els objectius i compromisos que com a ciutat ens fixem en matèria de solidaritat. Aquest compromís serà elaborat amb un ampli procés de participació de persones i entitats vinculades a la solidaritat social i sociosanitària. El segon mobilitzar i implicar a la població de Mataró per tal que aquesta participi, amb un compromís actiu, en entitats i programes solidaris de l’àmbit social i sociosanitari, a partir de la definició d’un pla d’acció que desplegui accions concretes per i amb la ciutadania. És tracta, per posar un exemple, en incrementar el nombre de donacions de sang o el de voluntaris socials de Mataró.
Estic segur, que de la mateixa manera que hem estat capaços d’esdevenir referents en la cooperació internacional, treballarem per assolir uns alts nivells de solidaritat que ens permeti millorar les condicions de vida dels col·lectius més desfavorits. De moment és una experiència pionera que ja ha merescut l’atenció d’altres administracions i que volem sigui l’embrió d’una futura Xarxa de pobles i ciutats per la Solidaritat.