header-photo

Matí d’inauguració o el perquè de les coses

Foto Quico Melero
La inauguració d’un equipament, una plaça o d’un parc serveix, a més de per celebrar l’obra acabada, per explicar el perquè de les coses.
I aquest és el cas que avui ens ocupa amb la inauguració de les obres d’urbanització dels
talussos del cementiri dels Caputxins. Una obra complicada en un espai difícil i de grans desnivells. El resultat crec que ha quedat magnífic amb una zona pel passeig i l’estada i la recuperació de les runes de la vil·la romana de Rocafonda. Poca cosa a explicar i sí recomanar la visita a tothom. De pas es pot aprofitar per passejar per Rocafonda i eliminar alguna de les brames que sobre aquest barri fan córrer, interessadament, alguns.
Actuar en els barris tradicionals de Mataró té un objectiu únic: que tot Mataró sigui Mataró. És a dir que els nivells d’equipaments, urbanització dels carrers i places, zones verdes, serveis, permeti una bona qualitat de vida al marge del barri on es visqui. La ciutat, que va créixer desordenadament en les dècades dels cinquanta i seixanta, ha anat relligant el territori donant-li continuïtat i assegurant la cohesió urbanística i social. La ciutat també ha crescut, i de manera important en els darrers anys, i ho ha fet ordenadament amb un alts nivells de qualitat urbanística. Corríem però el risc de fer de nou una ciutat de dues cares: els nous barris i els vells barris. Amb realitats urbanes i socials diferents i antagòniques. Per això, al temps que es produeixen els nous creixements, es treballa molt activament en la regeneració continua dels barris tradicionals. I ho fem posant especial atenció a aquells barris que, com Rocafonda-El Palau o Cerdanyola, estan rebent una forta pressió immigratòria. Més raó per actuar-hi de forma prioritària i integral. No podem permetre que els nivells de qualitat de vida assolits en els darrers anys puguin ser amenaçats per la presència de noves realitats que requereixen més serveis i més actuacions de les administracions públiques. En cap cas podem anar endarrera si volem guanyar-nos el futur. Pe tot això també són molt ben rebuts els ajuts europeus al
Pla Integral de Rocafonda-el Palau i els de la Llei de Barris de la Generalitat per Cerdanyola. Ara optarem a la nova convocatòria de la Llei de Barris amb la candidatura de Rocafonda-El Palau. Aquests diners ens permetran fer més coses i fer-les més ràpidament.