header-photo

Remenant brossa per Europa


Sortidor de Kompogas a Otelfingen
Tres dies visitant plantes de tractament mecànic-biològic de brossa. Sis plantes visitades, dues a Suïssa i quatre a Alemanya. Moltes hores de vol, Barcelona-Zürich, Zürich-Munich, Frankfurt-Barcelona i unes quantes hores de cotxe : Munich-Passau-Frankfurt. Plantes de metanització i compostatge posterior de la fracció orgànica de brossa procedent de recollida selectiva. El procés és similar a totes les plantes. És prepara la brossa, després de separar els pocs components no orgànics i triturar-la, afegint aigua i formant una mena de pasta que és sotmesa al tractament mecànic-biològic en uns grans tancs de digestió durant unes dues setmanes. Cada tanc té capacitat per digerir unes 10.000 tones de brossa a l’any. Els bacteris fan una digestió anaeròbia amb producció de metà. Les restes de la digestió passen a un procés de maduració per obtenir compost d’ús agrícola. El metà resultant de la digestió s’utilitza com a combustible per motors elèctrics que produeixen energia pel consum de la pròpia planta i l’excedent es ven a la xarxa elèctrica. A Suïssa el metà es comercialitza en sortidors a les gasolineres com a combustible per a automòbils a un preu similar al de la gasolina. La marca del combustible és la de l’empresa que gestiona aquestes plantes de metanització: Kompogas. He tingut ocasió de viatjar en vehicles mixtes gasolina-biogas sense notar cap pèrdua de potència en el cotxe. Per cada 1000 kg de brossa orgànica que entra a la planta es produeixen 130 metres cúbics de biogas que equivalen a 70 litres de gasolina. El compost fabricat és comercialitzat directament a les plantes per l'ús a granel pels pagesos o bé ensacat per a jardineria. Com a anècdota es pot explicar que a la planta de Otelfigen, prop de Zürich, els veïns poden endur-se gratuïtament el compost per a ús particular. A Alzey, petit poble al costat de Frankfurt, també s’explota el metà provinent de l’antic abocador de brossa avui segellat.
El fet que en totes les plantes la brossa provingui de la fracció orgànica recollida selectivament condiciona el resultat del procés. Després de la metanització i del compostatge no hi ha, pràcticament, fracció resta que calgui eliminar. La situació és complica quan la brossa prové de la recollida no selectiva i per tant cal separar prèviament tots els components no orgànics abans de la metanització i després cal eliminar, per incineració o en abocador, aquest elements separats. Avui per avui, la incineració és el sistema energèticament més eficient, amb emissions de dioxines controlades i molt per sota dels mínims permesos i sense hipotecar el territori amb abocadors que ningú vol prop de casa seva. Els residus poden convertir-se en recursos.