header-photo

vaya, vaya, que aquí si hay playa!

Quan tot just encetem el mes de febrer i encara ens queden moltes setmanes de fred hivernal comencem a preparar l’estiu. Millor dit comencem a preparar les platges. Al Ple municipal d’ahir es va portar a aprovació el Pla d’usos de la platja per la temporada 2006. És un document que cal presentar a la delegació de Costes a Catalunya del Ministerio de Medio Ambiente. Com administració competent ens haurà de validar el pla i autoritzar els usos de la platja.
Mataró té uns dos quilòmetres de platges: Sant Simó, el Callao, el Varador i Ponent. Aquesta darrera guanyarà llargària i amplada aquesta primavera quan es faci el previst transvasament de sorres des de llevant del Port.
Cal ara preveure i planificar tots els serveis que una platja reclama. Neteja de la sorra i de l’aigua, vigilància, dutxes, papereres, guinguetes, ... . Una llarga llista que cal tenir a punt. Les platges són uns espais naturals i d’esbarjo de la ciutadania que suporten un ús molt intensiu en els mesos d’estiu i per això requereixen una especial atenció dels diferents serveis municipals responsables. Tenir-les a punt és un repte que cada any s’afronta decidits a oferir als mataronins i mataronines les millors platges possibles.
Les platges de Mataró, juntament amb el Port són uns elements de dinamització econòmica de la ciutat molt importants. El nostre front marítim té atractius suficients per a atreure persones d’altres punts de Catalunya. Especialment del Vallès Oriental, del Vallès Occidental i d’Osona. Això ja passa amb el Port que té un nombre considerable d’amarristes d’aquestes comarques de l’interior. La millora dels accessos al front litoral, les obres de reurbanització del passeig marítim en el tram del Port que s’acabaran aquesta primavera i una millora dels serveis i de l’oferta gastronòmica i lúdica poden ajudar-nos a fer de les nostres platges uns espais més atractius de cara a la gent de fora. La ruta del mar i les activitats lligades a l'alguer de Mataró fan encara més interessant la nostra oferta. Elements importants de la nostra vocació de ciutat mediterrània.
I aquest estiu, quan ens estirem a la sorra, ens capbussem al mar o ens seiem en una terrassa a la fresca de la nit podrem pensar, encara que sigui per un fugisser instant, que tot això és possible per que a ple hivern ja hi havia gent que pensava en la platja.
Foto AMM. Col·lecció Xavier Cateura. Autor: Ausencio Gómez