header-photo

La discreció com a norma

Hi ha serveis municipals que treballen intensament però amb la més absoluta discreció. Són serveis que llueixen poc però que són imprescindibles en moments delicats. Un d’aquests serveis és el de Protecció Civil. Tenir a punt tots els protocols d’actuació davant qualsevol incident greu que es pugui produir a la ciutat requereix d’un treball callat i important. Avui el servei de Protecció Civil de Mataró ha estat notícia per l’inici dels treballs d’implantació dels protocols d’actuació davant accidents químics. Uns treballs que han d’implicar als responsables dels diferents serveis que han d’actuar en cas d’un accident amb substàncies químiques: bombers, policies, serveis sanitaris, ... També intervenen en aquests treballs representants de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments propers a Mataró. Un treball ben coordinat per tenir-ho tot a punt per si fos necessari. I el desig intens de que mai sigui necessari portar a la pràctica el protocols elaborats.
El Servei de Protecció Civil de Mataró ha desenvolupat en els darrers anys una intensa activitat de redacció de plans derivats del Pla Bàsic d’Emergència Municipal: plans d’actuacions específics per nevades, riuades, incendis forestals, sismes. S’han elaborat plans d’actuacions per actes multitudinaris: correfocs, Cavalcada del Reis, Setmana Santa. S’ha treballat conjuntament amb les escoles de Mataró per tenir a punt els plans d’evacuació. L’estiu passat es va portar a terme la delimitació i creació de les franges de protecció de totes les urbanitzacions del terme municipal. En aquest aspecte hem estat pioners en el compliment de la llei catalana que obliga a les urbanitzacions a tenir franges de protecció netes de vegetació com a protecció dels incendis forestals.
S’ha fet i es fa la feina que pertoca al servei. Tenir els protocols a punt, prendre les mesures preventives adequades, establir els mecanismes de coordinació amb tots els organismes que han d’actuar en cas d’una emergència. Amb personal ben format i ensinistrat, amb dotacions materials suficients i adequades per la seva feina. És per això que és una bona notícia per Mataró la construcció d’un nou Parc de Bombers que permetrà treballar amb millors condicions a aquests professionals de les emergències. Parc de Bombers que es suma a la resta d’instal·lacions amb les que la ciutat s’ha anat dotant per atendre situacions de risc: comissaries de policies, edifici de la Creu Roja, Hospital de Mataró, ... En definitiva un conjunt d’elements imprescindibles per garantir una major seguretat a la ciutadania.