header-photo

Pacte per a l'Educació

Foto Capgros.com
Bones notícies per a l’educació a Catalunya. Avui s’ha arribat a un ampli acord per signar el Pacte Nacional per a l’Educació. Han estat mesos de treball, de discussió, d’acostar posicions fins arribar al pacte d’avui. Un pacte acordat entre els sindicats, les associacions de pares, els moviments de renovació pedagògica, els centres concertats i l’administració pública catalana. La quasi totalitat dels agents implicats en aquest procés tan complex que es diu educació. Ha faltat l’acord amb el sindicat majoritari entre els mestres que no ha volgut sumar-se al pacte. L’amplitud de l’acord, però, avala de forma clara aquest pacte.
La consellera Cid ha qualificat el dia d’avui com històric per l’educació a Catalunya. Crec que no li falta la raó. Acostumats a la desconfiança mútua entre escola pública i escola concertada, el fet de poder seure a la mateixa taula ja és de per si una molt bona notícia. Avançar en un servei educatiu públic, que al marge de la titularitat del centre, afronti de forma decidida els reptes que l’educació té avui al nostre país també és una bona notícia.
El Pacte Nacional per a l’Educació inclou millores importants com l’ampliació d’horari a les escoles públiques que en dos anys implementaran la sisena hora i d’aquesta manera igualaran les hores lectives amb les de l’escola concertada. La signatura d’un contracte programa permetrà a les escoles concertades millorar el seu finançament a canvi d’escolaritzar un major nombre d’alumnes immigrants i no cobrar quotes als pares. Es comença a posar fi a la situació actual en la que l’escola pública ha escolaritzat majoritàriament aquest tipus d’alumnes. La posta en marxa de totes aquestes mesures té un cost important valorat pels propers cursos 2006-2007 i 2007-2008 en 1.197 milions d’euros. Diners que han de servir per contractar 4.600 nous mestres, per dotar els contractes programes i per augmentar en un 50% el nombre de beques per menjadors.
Mesures importants que permeten millorar de forma substancial l’educació a Catalunya. Un altre compromís polític que es compleix.