header-photo

El sol surt per l’Est


Fotos Quico Melero
Vinc d’una reunió a El Palau. És tractava d’una convocatòria del PSC per explicar la proposta que hem presentat a la nova convocatòria de la Llei de Barris. Ha estat una hora i mitja ben profitosa. Explicant el projecte i escoltant les opinions de les més de seixanta persones que omplien el local de l’Associació de Veïns. Amb una certa raó, algú dels assistents, reclamava la paternitat de la idea de la Llei de Barris a Rocafonda i El Palau. En una de les visites d’en Pasqual Maragall al barri es va parlar, per primera vegada, de la necessitat d’impulsar un programa d’actuacions de la Generalitat sobre els barris que estaven suportant un forta pressió immigratòria i que corrien el risc d’entrar en un procés de degradació. Aquesta idea va arribar en forma de proposta al Parlament de Catalunya i va ser rebutjada pel vot conjunt de CiU i del PP. Recordo haver fet alguna gestió personal per tal de convèncer als diputats populars de la conveniència de donar suport a la proposta. No cal ni dir que va ser debades. Amb el canvi de govern a la Generalitat la llei es va tirar endavant i ja anem per la tercera convocatòria. Mataró va presentar un projecte per Cerdanyola que va obtenir els ajuts de la segona convocatòria. Ara presentem el projecte per Rocafonda-El Palau-Escorxador. És un bon projecte que complementa la feina ja feta a partir del Pla Integral i els projectes ja compromesos per l’Ajuntament per aquests barris.
I és que el sol, a Mataró, també surt per l’Est. Durant els darrers anys la ciutat ha vist una transformació molt profunda amb el desenvolupament de sectors com la Via Europa o el que ja s’ha iniciat del Front marítim. Corríem el risc d’un cert estancament del sectors de llevant de la ciutat. Garantida la preservació de les Cinc Sènies com a zona agrícola calia emprendre actuacions urbanístiques que garanteixin la vitalitat dels barris de llevant. Sobre la taula del govern hi ha projectes prou importants que promouran una transformació profunda d’aquests barris. Can Marfà, la biblioteca de l’Escorxador, l’edifici dels Capgrossos, la nova escola Anxaneta, l’escola bressol del carrer Herrera, la reurbanització de la ronda Estrany, el casal d’avis del carrer Colòmbia són projectes en marxa o en avançat estat de redacció. Ara treballem nous projectes lligats a aquests sectors: escola de Cal Collut, reurbanització de la ronda Cervantes, aparcament del parc del Palau, Casal de la Dona al carrer Gibraltar, aparcaments al parc de Rocafonda, urbanització dels talussos de la riera de Sant Simó, parc de Rocafonda, reurbanització de l’avinguda del Perú i de l’avinguda Amèrica, reurbanització de la plaça Joan XXIII, millores als carrers de El Palau i del grup Les Santes. Tot això sense oblidar que l'habitatge i les polítiques socials han de ser les prioritàries. I encara caldrà afegir la millora dels accessos de la C-32, l’equipament de can Gassol i el futur desenvolupament de l’anomenat eix Herrera. Una aposta forta i molt decidida per l’est de la ciutat.
El sol surt per l'est i es posa per l'oest!