header-photo

Ciutat en xarxa


La celebració del Dia d’Internet és un bon motiu per repassar la situació i l’ús de la xarxa a Mataró. Des d’aquell pioner Pla Director de la Societat de la Informació, de l’any 1998, fins el dia d’avui l’ús de les noves tecnologies de la comunicació no ha parat de créixer a la nostra ciutat. El darrer informe de l’Observatori de la Informació de Mataró del 2005 ho constata clarament. Comparativament amb els informes anteriors s’aprecia un augment en la disposició i ús de les TIC a les llars. I comparativament amb la resta de Catalunya també s’observa un bon posicionament de la ciutat. Per exemple la connexió de llars de Mataró connectades a Internet és 8’5 punt superior a la de Catalunya. Pel que fa a les empreses de Mataró connectades la xifra és del 92%, només dos punts per sota de la mitjana catalana i cincs punts per sobre de la mitjana europea.
Durant tota la setmana s’han fet a la ciutat diversos actes relacionats amb Internet. Amb el lema "Internet és fàcil, Internet és útil" s'ha desenvolupat un seguit d'actes, dins del programa FesInternet, organitzats pel TecnocampusMataró i l'Ajuntament. Des de la trobada de bloggers fins a la videoconferència amb Sierra de Yegüas.
Avui mateix l’Ajuntament ha presentat la Carpeta Ciutadana i el recull estadístic del web municipal. La Carpeta Ciutadana és un espai personalitzat i confidencial que permet al ciutadans, que s’han de donar d’alta prèviament, efectuar consultes i gestions amb l’Ajuntament i amb altres administracions. Pel que fa al web municipal, que fa pocs dies era classificat com el segon millor web municipal d’Espanya, les estadístiques demostren la utilitat i l’ús que en fan els ciutadans. Les xifres impressionen de debò: 691.767 rebudes i 39.776.931 pàgines visitades.
Poc a poc anem posant els ciutadans i ciutadanes, la ciutat i la societat a la xarxa.