header-photo

Món local solidari


Foto Fons Català
Assemblea general dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament , aquest matí al Centre Cívic del Pla d’en Boet. El Fons és un organisme supramunicipal que coordina i impulsa els programes de cooperació dels gairebé 300 ajuntaments catalans que en formen part. El finançament del Fons es nodreix fonamentalment amb l’aportació dels ajuntaments adherits. Avui hem aprovat els 6 milions d’euros de pressupost per l’any 2006, del quals els ajuntaments aportem quasi 4 milions. La resta és a càrrec de la Generalitat de Catalunya –que en els darrers dos any ha doblat la seva aportació -, les Diputacions, el Consells Comarcals i altres entitats. Amb aquests diners el Fons financia, arreu del món, els quasi cent projectes de cooperació pel 2006. És de destacar que una iniciativa municipalista sigui referent català, espanyol i mundial en el món de la cooperació pel desenvolupament. És normal que sigui així per varis motius. El món local està en contacte molt directe amb els ciutadans i ciutadanes i coneix perfectament les seves necessitats. És per això que volem contribuir, des de les nostres possibilitats, a millorar les condicions de vida d’aquesta gent que, per circumstàncies diverses, necessita de la solidaritat internacional. Curiosament el món local s’ha implicat d’una manera molt decidida i són molts els ajuntaments que compleixen amb l’objectiu del 0’7% i alguns, com el de Mataró, que el superen.
El model de cooperació desenvolupat pel Fons català s’ha demostrat molt eficient, amb objectius clars, projectes concrets i amb la particularitat especial, respecte a altres administracions i organismes, de la complicitat amb la ciutadania. Molts dels projectes presentats pels ajuntaments al Fons són projectes nascuts d’iniciatives d’entitats i col·lectius ciutadans. Això ens dóna una capacitat d’articular un treball en xarxa impossible des de altres instàncies.
Estem en un moment important que necessita un procés de reflexió, com s’apuntava avui a l’assemblea, sobre com orientar la cooperació en el futur més immediat. Crec que hem d’aprofitar la presència entre nosaltres de ciutadans de països que necessiten la cooperació per estrènyer encara més les relacions i per articular una xarxa solidària d’abast mundial. Moltes coses poden sumar si ho sabem fer amb les idees clares i els objectius concrets.