header-photo

Junts podemSi Mataró ha destacat pel seu compromís solidari en l’àmbit de la cooperació internacional, també volem que hi destaqui pel seu alt nivell de solidaritat interna i de cohesió social. El Compromís per la Solidaritat que avui hem signat gairebé seixanta entitats, al pati de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, és la concreció d’una proposta que vaig fer, ara farà gairebé dos anys en una festa del Banc de Sang. Construir una agenda de solidaritat local, amb objectius clars i ben definits, pels que treballar durant els propers anys.
La Fundació Hospital ha estat la responsable de concretar l’encàrrec, definir els objectius i les línies d’acció a desenvolupar de manera intensament participada per un nombre considerable d’entitats que treballen en els àmbits socials i sociosanitari. Sis grans objectius i vint-i-nou accions concretes que han de ser el referent ciutadà per a fer de Mataró una ciutat encara més solidària. Referent ciutadà perquè han de ser, fonamentalment, els ciutadans i ciutadanes, individualment o associats a entitats qui els facin possible. Les administracions hem d’assumir les nostres obligacions i compromisos, però aquests quedaran molt més enriquits i seran molt més efectius si comptem amb la complicitat, l’ajut i el compromís dels ciutadans i ciutadanes.
Podem fer de Mataró una ciutat on valgui, encara més, la pena viure-hi. Solidària, cohesionada i més feliç.
Junts podem.
I volem fer, des de Mataró, la proposta de constituir una Xarxa de ciutats i pobles solidaris.
Com diu el diploma que ha estat lliurat a cadascuna de les entitats signants del Compromís per la Solidaritat: assumim la nostra corresponsabilitat per portar la solidaritat a cada racó de la ciutat.
Compteu amb mi, jo compto amb vosaltres!